Szukaj

F.A.Q

Czy po szkole zawodowej mogę zostać słuchaczem ISOA?

Pozytywny wynik egzaminu dojrzałości jest warunkiem koniecznym do podjęcia nauki. Wykształcenie Kandydata umożliwia przyporządkowanie do odpowiedniego profilu(A/B/C).

Czy istnieje szansa na aplikację po zakończeniu rekrutacji?

Liczba miejsc na roku wynosi 30. Informacje o statusie rekrutacji znajdziesz w zakładce Dla kandydatów, a jeśli będą planowane dodatkowe nabory, będziemy o nich informować w zakładce Aktualności. Możesz również skontaktować się z nami i zapisać na powiadomienia: tel. +48 782 955 855, email: biuro@isoa.pl

Kiedy odbędą się najbliższe Dni Otwarte?

O terminach Dni Otwartych informujemy na naszej stronie w zakładce Aktualności. Jeśli chcesz upewnić się, że nie przegapisz terminu zgłoszeń na najbliższe spotkanie, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy

ORGANIZACJA NAUKI

 1. Czy ISOA udostępnia materiały szkoleniowe? Jak mogę nadrobić lukę spowodowaną nieobecnością na zajęciach?

  ISOA udostępnia Słuchaczom materiały niezbędne do udziału w zajęciach. Wiele przydatnych materiałów uczestnicy kursu znajdą na platformie e-learningowej ISOA.
 2. W jakim języku prowadzone są zajęcia?

  Język wykładowy zależy od wykładowcy, który prowadzi zajęcia – najczęściej jest to angielski, włoski lub polski. Na zajęciach prowadzonych w języku obcym zawsze korzystamy z tłumaczenia konsekutywnego na język polski.
 3. Dlaczego obecność na zajęciach / zjazdach jest obowiązkowa?

  Misją ISOA jest zapewnienie, aby osoby pracujące ze zwierzętami miały umiejętności niezbędne do prowadzenia terapii w sposób kompetentny i przede wszystkim bezpieczny. Więcej niż połowa zajęć w naszej szkole ma charakter praktyczny, czyli ćwiczeń wykonywanych z udziałem zwierząt, pod nadzorem instruktora. Z tego wynika pułap obowiązkowej obecności w minimum 70% zajęć (maksymalnie 30% nieobecności). Aby umożliwić opanowanie całego programu, w przypadku nieobecności, Słuchacze mają obowiązek zapoznania się z materiałami na platformie e-learningowej.

PŁATNOŚCI

 1. Ile kosztują studia w ISOA? Jak mogę obliczyć całkowity koszt nauki?

  Informacje o koszcie nauki podajemy w zakładce Dla kandydatów
 2. Z czego wynika kwota 290 euro za jeden zjazd?

  Rozdzielenie opłaty na poszczególne zjazdy jest formą rozdzielenia całkowitego kosztu nauki na raty. Średni koszt pojedynczego zjazdu obejmuje m.in.:
  • 3 dni zajęć teoretycznych i praktycznych, prowadzonych przez polską kadrę ISOA i nauczycieli zagranicznych, w tym przede wszystkim z włoskiej szkoły IFOA
  • materiały edukacyjne i dostęp do platformy e-learningowej
  • koszt organizacji zajęć praktycznych, w którym zawiera się prowadzenie zajęć w ośrodkach zajmujących się zwierzętami oraz udział zwierząt i ich opiekunów
 3. Czy jeśli opuszczę zjazd, muszę dokonać za niego opłaty?

  Rozdzielenie opłaty na poszczególne zjazdy jest formą rozdzielenia całkowitego kosztu nauki na raty. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia więc Uczestnika z opłaty za konkretny zjazd.
 4. W jakim terminie muszę dokonać opłaty za zjazd?

  Wpłaty środków za każdy zjazd należy dokonywać przed jego rozpoczęciem. Możesz również zapłacić za większą liczbę zjazdów lub cały rok z góry. Szczegółowe informacje o warunkach płatności są określone w umowie między ISOA a Słuchaczem.
 5. Czy opłatę można wnieść w złotówkach?

  Płatności za wszystkie zjazdy należy dokonywać na wskazane konto walutowe w euro. W celu uniknięcia dodatkowych prowizji pobieranych przez niektóre banki, polecamy założenie bezpłatnego konta w Revoult.

ZAWÓD OSTEOPATY ZWIERZĘCEGO

 1. W jaki sposób mogę zdobyć uprawnienia do prowadzenia osteopatii zwierzęcej w Polsce?

  Osteopata zwierzęcy to zawód, który w Polsce dopiero się profesjonalizuje. Do prowadzenia praktyki w sposób kompetentny i bezpieczny dla zwierząt, konieczne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy – m.in. z zakresu anatomii, medycyny, fizyki, chemii, fizjologii, osteopatii i technik manualnych, weterynarii. Konieczna jest także praktyka i znajomość podstaw komunikacji ze zwierzętami. ISOA jest pierwszą w Polsce szkołą kształcącą kompleksowo w dziedzinie osteopatii zwierzęcej. W naszym kraju zawód osteopaty zwierzęcego nie jest jeszcze normowany przez prawozostał jeszcze wpisany do rejestru zawodów. ISOA w ramach zawartych porozumień ma możliwość kierowania Słuchaczy do udziału w egzaminie na Europejskim Uniwersytecie Jean Monnet A.I.S.B.L. w Brukseli, który prowadzi do uzyskania międzynarodowego tytułu osteopaty zwierzęcego.
 2. Czy zawód osteopaty zwierzęcego jest normowany przez prawo?

  Do tej pory w Polsce do rejestru zawodów został wpisany zawód osteopaty zajmującego się terapią ludzi (dyplomowany osteopata – DO). Natomiast zawód osteopaty zwierzęcego nie został jeszcze zarejestrowany w naszym kraju. Misją ISOA jest dążenie do profesjonalizacji zawodu osteopaty zwierzęcego, w tym zapewnienie, że osoby pracujące ze zwierzętami będą miały umiejętności niezbędne do prowadzenia terapii w sposób kompetentny i przede wszystkim bezpieczny. Dlatego podjęliśmy kroki mające na celu rejestrację zawodu osteopaty zwierzęcego w Polsce.
 3. Czy po ukończeniu kursu w ISOA mogę podjąć pracę osteopaty za granicą?

  Po ukończeniu edukacji w ISOA możesz wziąć udział w egzaminie na Europejskim Uniwersytecie Jean Monnet A.I.S.B.L. w Brukseli i uzyskać międzynarodowy dyplom osteopaty zwierzęcego. Dodatkowo, na mocy odpowiednich porozumień, ISOA uczestniczy w programie Europass – Mobilność. Uzyskanie certyfikatu w ramach tego programu pozwala na kontynuowanie nauki w instytucjach partnerskich w Europie.
 4. Na jaką karierę mogę liczyć o ukończeniu kursu?

  Osteopatia zwierzęca to nauka i praktyka, która zyskuje coraz większą popularność na świecie i oczekuje się, że zawód będzie coraz bardziej pożądany także w Polsce. Właściciele i opiekunowie zwierząt są coraz bardziej świadomi korzyści z terapii osteopatycznej. Na całym świecie osteopaci zwierzęcy często otwierają własną praktykę, współpracują z weterynarzami, często są angażowani jako konsultanci do zespołów wspierających zdrowie i kondycję zwierząt np. w hodowlach, ośrodkach zwierząt sportowych, służbach wykorzystujących pracę zwierząt czy w ogrodach zoologicznych.

Mamy nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami: tel. +48 782 955 855, email: biuro@isoa.pl

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów