ISOA | International School of Osteopathy for Animals » MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA

MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA

Medycyna osteopatyczna to metoda diagnozowania, leczenia i profilaktyki o blisko 150-letniej tradycji. Jest nieinwazyjną, niefarmakologiczną metodą, opartą na terapii manualnej, której rozwój wspiera Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Jako metoda holistyczna, osteopatia koncentruje się na organizmie jako całości, nie tylko w aspekcie fizycznym, ale także umysłowym, duchowym i psychospołecznym. Dzięki wielowymiarowej diagnostyce i terapii, wspomaga procesy regeneracyjne, poprawia cyrkulację płynów i ruchomość tkankową oraz eliminuje napięcia i blokady na poziomie układowym.

ZASADY OSTEOPATII

Medycyna osteopatyczna łączy wiedzę medyczną i osiągnięcia nauki z zasadami sformułowanymi przez prekursora tej dziedziny, Andrew Taylor Stilla:

1. Człowiek stanowi dynamiczną całość, a jego stan zdrowia jest uzależniony od funkcjonowania na wszystkich płaszczyznach: fizycznej, umysłowej i duchowej,
2. Organizm posiada naturalne mechanizmy autoregulacji i samoleczenia,
3. Struktura (forma) i funkcje organizmu są ze sobą powiązane.*

* WHO, “Benchmarks for Training in Osteopathy”, 2010

ANDREW TAYLOR STILL

Prekursorem osteopatii był amerykański lekarz i wizjoner, Andrew Taylor Still (1828-1917). Do poszukiwania alternatywnych metod diagnozy i leczenia skłoniły go własne doświadczenia z łagodzeniem bólu głowy, na który cierpiał w młodości, a także utrata trojga dzieci podczas epidemii zapalenia mózgu. Przeprowadził szerokie badania anatomiczne i fizjologiczne, które stworzyły podwaliny praktyki osteopatycznej. Zachęcony efektami klinicznymi opracowanej metody, w 1892 r. powołał do życia pierwszą szkołę osteopatii w Kirksville w stanie Missouri, dając początek profesjonalizacji i powstaniu zawodu lekarza medycyny osteopatycznej (DO).