ISOA | International School of Osteopathy for Animals » TERMINARZ

TERMINARZ

ZJAZDY ISOA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

1°ROK DATA TEMATYKA TRYB
20-21  listopada 2020 TECHNIKI MIĘŚNIOWO SZKIELETOWE CZ. 1 STACJONARNY
piątek, sobota
18-19 grudnia 2020 TECHNIKI MIĘŚNIOWO SZKIELETOWE CZ. 2 STACJONARNY
piątek, sobota
22-23 stycznia 2021 TECHNIKI MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWE STACJONARNY
piątek, sobota
19-20 lutego 2021 TECHNIKI WISCERALNE
STACJONARNY
piątek, sobota
12-13 marca 2021 RYTMY BIOLOGICZNE STACJONARNY
piątek, sobota
9-10 kwietnia 2021 SYNTEZA, ZASTOSOWANIE PRAKTYCZNE STACJONARNY
piątek, sobota
7-8 maja 2021 INTEGRACJA OSTEOPATYCZNA, EGZAMIN STACJONARNY
piątek, sobota
2°ROK DATA TEMATYKA TRYB
20-21  listopada 2020 TECHNIKI MIĘŚNIOWO SZKIELETOWE CZ. 1 STACJONARNY
piątek, sobota
18-19 grudnia 2020 TECHNIKI MIĘŚNIOWO SZKIELETOWE CZ. 2 STACJONARNY
piątek, sobota
22-23 stycznia2021 TECHNIKI MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWE STACJONARNY
piątek, sobota
19-20 lutego 2021 TECHNIKI WISCERALNE
STACJONARNY
piątek, sobota
12-13 marca 2021 RYTMY BIOLOGICZNE STACJONARNY
piątek, sobota
9-10 kwietnia 2021 SYNTEZA, ZASTOSOWANIE PRAKTYCZNE STACJONARNY
piątek, sobota
7-8 maja 2021 INTEGRACJA OSTEOPATYCZNA, EGZAMIN STACJONARNY
piątek, sobota