ISOA | International School of Osteopathy for Animals » PARTNERZY

PARTNERZY

Nasza szkoła została stworzona na podstawie porozumienia z Ośrodkiem Badań Holistycznych Medycyny Osteopatycznej i Naturalnej – C.R.O.M.O.N. we Włoszech. Ośrodek posiada m.in. certyfikat ISO 9001:2008/2015 w zakresie zarządzania jakością w organizacji i działa w synergii z uznanymi, międzynarodowymi instytucjami działającymi w obszarze zdrowia, medycyny naturalnej i osteopatii. W skład C.R.O.M.O.N. wchodzi m.in. Instytut Szkoleniowy EDUCAM, prowadzący szereg jednostek edukacyjnych zgodnych z wytycznymi WHO, w tym szkołę osteopatii EDUCAM SOI i szkołę osteopatii zwierzęcej IFOA.

ISOA realizuje program nauczania we współpracy z Istituto di Formazione in Osteopatia Animale – EDUCAM IFOA. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych szkół osteopatii zwierzęcej w Europie. Włoska szkoła, założona przez C.R.O.M.O.N., posiada szereg certyfikatów potwierdzających jakość nauczania, w tym prawo do nadawania tytułu osteopaty zwierzęcego zgodnie z normami włoskiego Ministerstwa Zdrowia. Wykładowcy IFOA prowadzą większość zajęć praktycznych dla studentów naszej szkoły.