ISOA | International School of Osteopathy for Animals » ORGANIZACJA NAUKI I OPŁATY

ORGANIZACJA NAUKI I OPŁATY

PROFIL SŁUCHACZA

3-letni program nauczania jest dopasowany elastycznie do poziomu wiedzy każdego Kandydata. W zależności od wykształcenia, Uczestnik przydzielany jest do odpowiedniego profilu: A-B-C.

WYKSZTAŁCENIE
(obowiązkowa matura)
PROFIL LICZBA ZJADÓW
1. rok 2. rok 3. rok
Dowolne (matura) A  12  12  10
Technikum: technik weterynarii, technik masażysta
Szkoła zawodowa: ratownik medyczny, zooterapeuta
Szkoła wyższa: fizjoterapeuta, zootechnik, pielęgniarz, bioinżynier zwierząt, kierunki lekarskie
B  11  11  10
Lekarz weterynarii (dyplom weterynarii) C
weterynarz
 9  9  10
Osteopata (DO) C
osteopata
 8  8  10

OPŁATY

Dobór odpowiedniego profilu wpływa na liczbę zjazdów obowiązkowych i ich zakres tematyczny, a tym samym na łączny koszt nauki.

Opłata wpisowa
Nie podlega zwrotowi, ani zaliczaniu na poczet kosztów nauki
100 euro
Opłata za pojedynczy zjazd
– 3 dni zajęć dydaktycznych, prowadzonych przez kadrę ISOA i włoskiej szkoły IFOA
– materiały edukacyjne i dostęp do platformy e-learningowej
– koszt organizacji zajęć praktycznych (z udziałem zwierząt, poza siedzibą ISOA)
– poczęstunek w formie bufetu kawowego
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za zjazd
290 euro
Opłata członkowska – stowarzyszenie A.I.R.O.P.
Coroczna opłata obligatoryjna; uprawnia do udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach i konferencjach poświęconych osteopatii zwierzęcej
100 euro
Opłata za egzamin zawodowy ISOA
Jednorazowa opłata za egzamin na zakończenie 3. roku nauki
Nie dotyczy egzaminu praktycznego na koniec każdego roku nauki, którego koszt jest wliczony w cenę ostatniego zjazdu (egzaminacyjnego)
350 euro

ORGANIZACJA SEMINARIÓW

Nauka w ISOA podzielona jest na 3-dniowe zjazdy, które odbywają się przeciętnie raz w miesiącu. Rok pierwszy i drugi obejmuje 8-12 zjazdów, w zależności od profilu (A-B-Cvet./Costeo.). Rok trzeci obejmuje 10 zjazdów. Uczestnik kursu jest zobowiązany do udziału w minimum 70% zajęć / zjazdów*, a w razie nieobecności – zapoznania się z materiałami z zajęć na platformie e-learningowej, a następnie zaliczenia testu. W ramach programu pracujemy ze zwierzętami małymi (kot, pies), dużymi (konie), zwierzętami egzotycznymi oraz ptakami.

*Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za zjazd