ISOA | International School of Osteopathy for Animals » OFERTA EDUKACYJNA

OFERTA EDUKACYJNA

Nauka w ISOA obejmuje kompleksowy, 3-letni program, na który składają się zajęcia teoretyczne i praktyczne, prowadzone przez polską i międzynarodową kadrę. Spełnia on najwyższe standardy jakości potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2008 oraz wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące kształcenia w dziedzinie osteopatii (Benchmarks for training in osteopathy, WHO 2010). Udział w zajęciach przygotowuje do egzaminu organizowanego przez Europejski Uniwersytet Jean Monnet A.I.S.B.L. w Brukseli, po spełnieniu określonych warunków i uzyskania międzynarodowego dyplomu osteopaty zwierzęcego.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE ISOA

Organizatorzy programu:

 • podmiot prowadzący: ISOA, Polska
 • partner merytoryczny: EDUCAM IFOA, Włochy

Warunki przyjęcia do szkoły:

 • egzamin maturalny, kolejność zgłoszeń

Okres nauki:

 • 3 lata

Początek / koniec roku:

 • styczeń / grudzień

Miejsce:

 • zajęcia teoretyczne: ISOA, Wrocław
 • zajęcia praktyczne: Wrocław i okolice

Wsparcie nauczania:

 • wykładowcy zagraniczni: tłumaczenie konsekutywne
 • zajęcia praktyczne: instruktor, asystent
 • e-learning

Zakres zastosowania wiedzy:

 • małe zwierzęta (w tym: psy, koty)
 • duże zwierzęta (w tym: konie)
 • zwierzęta egzotyczne
 • ptaki

Przebieg nauki:

 • 1. rok – podstawy osteopatii, mniejsze zwierzęta
 • 2. rok – terapia zwierząt dużych, w tym koni
 • 3. rok – osteopatia zwierzęca: szkolenia specjalistyczne

Organizacja nauczania:

 • 8-12 zjazdów / rok, w zależności od wykształcenia Kandydata
 • zjazdy 1 raz / miesiąc, 3 dni (piątek-niedziela)

Warunki zaliczenia:

 • udział w minimum 70% zajęć na roku, testy sprawdzające
 • egzamin praktyczny na koniec każdego roku
 • egzamin dyplomowy na zakończenie nauki.