ISOA | International School of Osteopathy for Animals » AKREDYTACJE

AKREDYTACJE

Na podstawie porozumienia z C.R.O.M.O.N. oraz dzięki współpracy z EDUCAM IFOA, nasza szkoła jest beneficjentem obszernego pakietu certyfikatów i akredytacji tych instytucji. Dzięki nim nasi słuchacze mają gwarancję jakości kształcenia oraz możliwość zdobycia uprawnień do praktykowania zawodu osteopaty zwierzęcego, uznawanych w Europie.

  • ISO 9001: 2008/2015 – system zarządzania jakością, certyfikat przyznany przez TÜV AUSTRIA
  • Europejski Uniwersytet Jean Monnet A.I.S.B.L. w Brukseli (organizator międzynarodowego egzaminu zawodowego dla osteopatów zwierzęcych)
  • Europass – Mobilność (program uznawania wiedzy i kwalifikacji)
  • A.I.R.O.P. – włoskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Wad Postawy
  • L.U.Me.N.Oli.S. – Wolny Uniwersytet Medycyny Naturalnej i Systemowej Medycyny Holistycznej we Włoszech
  • S.Os.I. – Still Osteopatic Institute we Włoszech
  • Progetto Italia (Projekt Włochy) – Certyfikacja Kompetencji Technicznych
  • CPO – Komitet Promocji Osteopatii we Włoszech
  • CONFOSTEOPATIA – Konfederacja Instytutów Edukacji Osteopatycznej we Włoszech