ISOA | International School of Osteopathy for Animals » ZARYS PROGRAMU

ZARYS PROGRAMU

TYTUŁ: SPECJALISTA OSTEOPATII ZWIERZĘCEJ

Specjalista Osteopatii Zwierzęcej – to kompleksowy program nauczania, opracowany we współpracy z włoską szkołą EDUCAM IFOA – jedną z najbardziej rozpoznawalnych szkół osteopatii zwierzęcej w Europie. Celem 3-letniego programu jest przygotowanie Słuchaczy do własnej praktyki oraz współpracy z gabinetami weterynarii i osteopatii, centrami rehabilitacji zwierząt, hodowlami, ośrodkami jeździeckimi czy ogrodami zoologicznymi. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu zawodowego Uczestnik zostaje dyplomowanym specjalistą w dziedzinie osteopatii zwierzęcej.

W trakcie 3-letniej nauki Uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę, praktykę i kompetencje, by:

 • diagnozować oraz leczyć zwierzęta w koncepcji medycyny osteopatycznej, w sposób nieinwazyjny
 • interpretować jakość tkanki w kontekście zdrowia lub choroby i stosować celowane postępowanie terapeutyczne

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE ISOA

Organizatorzy programu:

 • podmiot prowadzący: ISOA, Polska
 • partner merytoryczny: EDUCAM IFOA, Włochy

Warunki przyjęcia do szkoły:

 • egzamin maturalny, kolejność zgłoszeń

Okres nauki:

 • 3 lata

Początek / koniec roku:

 • styczeń / grudzień

Miejsce:

 • zajęcia teoretyczne: ISOA, Wrocław
 • zajęcia praktyczne: Wrocław i okolice

Wsparcie nauczania:

 • wykładowcy zagraniczni: tłumaczenie konsekutywne
 • zajęcia praktyczne: instruktor, asystent
 • e-learning

Zakres zastosowania wiedzy:

 • małe zwierzęta (w tym: psy, koty)
 • duże zwierzęta (w tym: konie)
 • zwierzęta egzotyczne
 • ptaki

Przebieg nauki:

 • 1. rok – podstawy osteopatii, mniejsze zwierzęta
 • 2. rok – terapia zwierząt dużych, w tym koni
 • 3. rok – osteopatia zwierzęca: szkolenia specjalistyczne

Organizacja nauczania:

 • 8-12 zjazdów / rok, w zależności od wykształcenia Kandydata
 • zjazdy 1 raz / miesiąc, 3 dni (piątek-niedziela)

Warunki zaliczenia:

 • udział w minimum 70% zajęć na roku, testy sprawdzające
 • egzamin praktyczny na koniec każdego roku
 • egzamin dyplomowy na zakończenie nauki

 

CERTYFIKATY DLA SŁUCHACZY

Na koniec 3. roku nauki w ISOA Słuchacz składa pracę dyplomową i egzamin zawodowy (praktyczny). Po ich pozytywnym zaliczeniu otrzymuje tytuł Osteopaty Zwierzęcego oraz dyplom ukończenia kursu wraz z suplementami:

 • Certyfikat jakości kształcenia ISO 9001:2008/2015 wydany przez TÜV AUSTRIA
 • Portfolio studenta – zawierające podsumowanie przebiegu kształcenia

Ponadto, za dodatkową opłatą możliwe jest uzyskanie następujących certyfikatów:

 • Certyfikat Kompetencji Technicznych
 • Certyfikat Europass – Mobilność
 • Międzynarodowy Dyplom Osteopaty Zwierzęcego – dodatkowy egzamin na Europejskim Uniwersytecie Jean Monnet A.I.S.B.L. w Brukseli