ISOA | International School of Osteopathy for Animals » Wpływ terapii osteopatycznej na regularność chodu koni sportowych

Wpływ terapii osteopatycznej na regularność chodu koni sportowych

poniedziałek 18 maja, 2020

W 2012 roku w londyńskim Klubie Polo „Ham” w Richmond, Brendan Atkin opracował i przeprowadził projekt badawczy, dotyczący zastosowania osteopatii na koniach. Badania zostały następnie zaprezentowane w Europejskiej Szkole Osteopatii (European School of Osteopathy).

W ramach projektu zbadano potencjalne zmiany zachodzące w chodzie populacji koni do polo, które mogą być rezultatem terapii osteopatycznej. Celem była poprawa ogólnej symetrii kłusa, którą zbadano za pomocą czujników GPS i szybkiej kamery wideo, 48 godzin oraz 2 tygodnie po przeprowadzeniu terapii osteopatycznej.
Brendan Atkin

Poniżej znajduje się szczegółowe streszczenie uzyskanych wyników.

 

Cel: Ocena efektów terapii osteopatycznej na randomizowanej grupie pracujących koni do polo, w porównaniu z grupą kontrolną. Badanie regularności kinematyki kończyn w kłusie zapewniło pomiary, wykrywające zmiany po 48 godzinach oraz 2 tygodniach po interwencji.

 

Metody: 16 profesjonalnych koni do polo zostało wyselekcjonowanych do włączenia do badań oraz losowo przydzielonych do leczenia (n=8) lub grupy kontrolnej (n=8). Grupa badana otrzymała konsultację osteopatyczną, zaślepioną przed badaczem. Populacja została zbadana przed terapią, 48 godzin oraz 2 tygodnie po terapii. Zmienne dotyczyły przyśrodkowo-bocznych odchyleń od symetrii, określonych przy pomocy umieszczonych na każdej kończynie czujników bezwładnościowych oraz symetrii prześwitów między kopytem
i podłożem, określonych przy pomocy 2 szybkich kamer wideo.

W obu metodach pomiaru wykorzystano do analizy średnio 3-4 kroki,
a wskaźniki symetrii zostały użyte do interpretacji wyników przyśrodkowo- bocznych pomiarów regularności.

 

Wyniki: Wykazano istotną poprawę w symetrii prześwitu między kopytem,
a podłożem (p<0,05), utrzymującą się przez 2 tygodnie (p<0.05) w grupie badanej, w grupie kontrolnej nie wykazano istotnych zmian. W żadnej z grup nie stwierdzono znaczących zmian w pomiarach przyśrodkowo-bocznych odchyleń symetrii, jednakże u 75% koni z grupy badanej zaobserwowano manifestującą się pozytywną tendencję do poprawy symetrii kończyn (średnia zmiana 16,63%, zakres 6-33%).

 

Wnioski i przyszłe badania: Wyniki powyższych badań wykazały poprawę regularności chodu koni w wyniku przeprowadzenia terapii osteopatycznej, wykorzystując symetrię prześwitu kopyta z podłożem, jako obiektywny pomiar. Zaobserwowano również, że pozytywne efekty terapii utrzymywały się przez okres 2 tygodni. Powyższa zaślepiona, kontrolowana próba stanowi podstawę do przeprowadzenia badań na większą skalę z większą ilością badanych, licznymi osteopatami i dalszym badaniem zmiennych, w celu stworzenia lepszego odzwierciedlenia całej profesji.

 

Artykuł oryginalny: https://www.animalosteopathy.com.au/yourosteopath.html

Komentarze: Bądź pierwsza/y

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i zastosowanie mają Polityki prywatności i Warunki świadczenia usług Google.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marcin Szkolnicki działający pod firmą Systema Marcin Szkolnicki z siedzibą przy ul. Łużyckiej 18A, 51-111 Wrocław wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) o numerze ewidencyjnym: 2.02/00120/2016.
Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem email kontakt@isoa.pl.