ZAPISZ SIĘ DO ISOA

ZASADY REKRUTACJI

  • Liczba miejsc na roku: 30
  • Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie kwestionariusza osobowego i załączenie wymaganych dokumentów.
  • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Po wypełnieniu formularza Kandydat otrzyma maila zwrotnego z dalszymi informacjami.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wypełniony formularz zgłoszeniowy
  • Skan podania o przyjęcie na kurs
  • Skan dokumentu potwierdzającego aktualne wykształcenie w celu przypisania do odpowiedniego modułu
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej (po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs)

 

 

Jeśli masz pytania w sprawie rekrutacji do ISOA, odwiedź sekcję FAQ [link] lub skontaktuj się z nami:
tel. +48 782 955 855, email: biuro@isoa.pl

Więcej: